germany hungary

História

Firma Nagy-SHR vznikla v roku 1992 ako rodinná firma zaoberajúca sa poľnohospodárskou činnosťou.

Produkcia zeleniny predstavovala od počiatku stabilnú časť výroby, so štruktúrou, charakteristickou v tom čase pre rodinné tipy firiem, teda so širokou druhovou rozmanitosťou pestovanej zeleniny. Postupne od roku 1999 pribudlo do portfólia aj kukurica cukrová. Spočiatku len na malých plochách, na skúšku.

Pre zefektívnenie produkcie a pre možnosť produkovať čo najlepšiu kvalitu bolo nutná špecializácia na menej počet plodín. Ako jedna najvhodnejšia plodina sa ukázala práve kukurica cukrová. V nasledujúcich rokoch došlo k postupnému zvyšovaniu pestovateľskej plochy a prechod na supersladké hybridy.

Z dôvodu aktívneho záujmu o naše produkty a zvyšovaniu výmery špeciálnych kultúr sme sa rozhodli založiť v roku 2011 spoločnosť ADKON s.r.o. Spočiatku spoločnosť sa zaoberá zabezpečovaním odbytu našej produkcie a postupne preberie aj poľnohospodársku výrobu.

Celá produkcia je určená na čerstvý trh, preto sú nároky kladené na kvalitu veľmi vysoké. Našim cieľom je ponuka a uspokojenie zákazníkov lahodnou kukuricou cukrovou s vynikajúcimi chuťovými vlastnosťami vo výbornej kvalite.

Ako doplnenie sortimentu sa zaoberáme aj pestovaním ďalších druhov zeleniny podľa potreby našich odberateľov. Postupne dostáva stabilné miesto v našom portfóliu aj karfiol. Jednotlivé druhy pestovanej zeleniny je uvedené v sekcií aktuality. Jednotlivé druhy pestovanej zeleniny sú uvedené v sekcií aktuálna ponuka.

Aktuálna ponuka

  • 1

Adresa

ADKON s.r.o.

Orechová cesta 45/35
930 21 Jahodná


 www.adkon.sk

GPS: N48.05415 E17.71174