germany hungary

Kukurica cukrová

Pestovanie

Kukurica cukrová na rozdiel od kŕmnej kukurice je citlivejšia na stresové faktory, ako napríklad chlad, nedostatok stopových prvkov, nedostatok vlahy alebo napadnutie výjačkou kukuričnou, prípadne morou bavlníkovou. Už krátkodobé pôsobenie stresových faktorov môže spôsobiť zníženie výnosu a hlavne výskyt kvalitatívnych nedostatkov. 

Predpoklad úspešného dopestovania kukurice cukrovej je okrem dobrých prírodných podmienok aj neustále pozorovanie a následné doladenie a optimalizovanie pestovateľských zásahov, ako napríklad prihnojovanie stopovými prvkami, prípadne zavlažovanie v optimálnej rastovej fáze.
Pre výborné chuťové vlastnosti kukurice cukrovej sú rozhodujúce okrem štádia zrelosti, čerstvosti alebo výberu odrody aj zamedzenie oplodnenia kukuricou kŕmnou.

Plánovanie sejby a zberu

S cieleným plánovaním výsevu, výberom skorých a neskorších odrôd a používaním netkaných textílií sa snažíme zber čerstvej kukurice cukrovej rovnomerne zabezpečiť od začiatku Júla až po Október.
Nepriaznivé poveternostné podmienky pritom spôsobujú problémy. Stáva sa, že na jar na plánovaný termín sejby ešte pôda nie je dostatočne vysušená. Počas dozrievania vyššie teploty spôsobujú rýchlejšie dozrievanie, nižšie na druhej strane predlžujú dozrievanie.
Dopestovanie kukurice cukrovej dobrej kvality vyžaduje dokonalé odborné poznatky a viacročné skúsenosti.

Aktuálna ponuka

  • 1

Adresa

ADKON s.r.o.

Orechová cesta 45/35
930 21 Jahodná


 www.adkon.sk

GPS: N48.05415 E17.71174